Eikås Sagbruk AS. Bilde fra 2012. Klikk på bilde for stor versjon.

Eikås Sagbruk AS ble grunnlagt i 1955 og har siden den gang produsert trelast. Hele virksomheten startet med 2-3 mann som produserte skurlast. Siden den gang har bruket stadig vokst og dekker i dag et tomtareal på nesten 80 000 kvadratmeter og har ca 30 ansatte. Bruket foredler årlig ca. 30 000m3 tømmer.

Eikås Sagbruk AS har i dag moderne produksjonsanlegg til foredling av gran og furu tømmer som består av saganlegg, rå- og tørr-sorteringsanlegg, tørker, høvleri, trykkimpregnering, precut, beiseanlegg, og presseanlegg for høvelsponballer til husdyrstrø. Bruket produserer konstruksjonsvirke, kledning, paneler, lekter, terassebord, vannbrett og topprekker.(se under Treprodukter.) Bruket selger det meste av byggevarer og lagerfører dette. Bruket selger også løs bark til hageformål.

Eikås Sagbruk AS ligger Eiken i Hægebostad kommune i Vest-Agder. Dvs at bruket har en sentral beliggenhet og selger trelast og byggevarer fra Larvik i Øst og til Bergen i Vest.

Miljøpolicy

Eikås Sagbruk AS vet at all aktivitet på bedriften påvirker miljøet. Det skal derfor i alle sammenhenger og ved alle beslutninger tas hensyn til dette. Målet er å drive en ren og fremtidsrettet virksomhet, som skal kjennetegnes av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Alle som kjøper våre produkter skal føle seg trygge på at deres innvirkning på miljøet er vurdert. På samme måte skal våre kunder få kunnskap om produktenes opprinnelse og kvalitet, og om hvordan de påvirker mennesker og miljø. Målet er at miljøinformasjon og sporbarhet skal være tilgjengelig for alle produkter som brukes og produseres ved bedriften.

Eikaas Sagbruk AS forplikter seg til å etterleve PEFC krav, sikre sporbarhet på alt råstoff som anvendes i sertifiserte produkter samt forhindre at råstoff med ulovlig opprinnelse anvendes.

Eikås Sagbruk fra luften