Datablad
Produktdatablad konstruksjonsvirke
Produktinformasjon - Wolmanit CX8 (impregneringsmiddel)

HMS -Trelast
HMS - Heltrekledning av bartre til utvendig bruk
HMS - Heltrelistverk av bartre til innvendig bruk
HMS - Heltrepanel av bartre til innvendig bruk
HMS - Ikke bærende trelast av bartre
HMS - Styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre
HMS - Trykkimpregnert ikke bærende trelast av furu
HMS - Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre

FDV -Trelast
FDV - Heltrekledning av bartre til utvendig bruk
FDV - Heltrelistverk av bartre til innvendig bruk
FDV - Heltrepanel av bartre til innvendig bruk
FDV - Ikke bærende trelast av bartre
FDV - Styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre
FDV - Trykkimpregnert ikke bærende trelast av furu
FDV - Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre

Godkjenninger/Sertifikater
Medlem Trelastkontrollen
Medlem Impregneringskontrollen
Samsvarssertifikat FPC 1070-CPR-079
Certificate of conformity FPC 1070-CPR-079
Nemko Sertifikat til lisens nr 809
Nemko Lisens nr 809
PEFC Sertifikat
PEFC Certificate
Mattilsynet Godkjenningsbevis varmebehandling trelast
Mattilsynet Approval to mark heat treated wood packing material

Erklæringer
Samsvarserklæring konstruksjonsvirke
1CPR20140312 Ytelseserklæring k-virke
2CPR20140312 Ytelseserklæring k-virke imp
3CPR20140312 Ytelseserklæring kledning
4CPR20140312 Ytelseserklæring kledning imp
5CPR20140312 Ytelseserklæring panel

For dokumentasjon på varer produsert/levert av en underleverandør, sjekk leverandørens hjemmeside. Finn lenke til underleverandører her.